پناهندگی

 

پناهندگی کانادا

کانادا به برخی از افرادی که در کانادا حضور دارند تحت شرایط خاصی حمایت می کند و آنها را به عنوان پناهنده می پذیرد. این افراد کسانی هستند که از آزار و اذیت می ترسند و یا اگر مجبور به ترک خاک کانادا شوند ، در معرض خطر قرار می گیرد.

برخی از خطرات ممکن است با آنها روبرو شود:

 • خطر شکنجه شدن
 • خطر، زندگی آنها را تهدید می کند
 • خطر برخورد یا مجازات بی رحمانه و غیرمعمول

اگر احساس می کنید در صورت بازگشت به کشور خود یا کشوری که به طور معمول در آن زندگی می کنید ، می توانید با یکی از این خطرات روبرو شوید ، ممکن است بتوانید به عنوان پناهنده در کانادا تحت حمایت قرار گیرید.

شرایط پذیرش:

برخی از افراد واجد شرایط درخواست حمایت از پناهندگان در کانادا نیستند. مثلا، اگر شخصی حکم ترک خاک کانادا را دریافت نموده است، نمی توانید ادعای پناهندگی را مطرح کند.

افسرانی که ادعای پناهندگی شخص را بررسی می کنند ، تصمیم می گیرند که آیا این پرونده به هیئت مهاجرت و پناهندگان کانادا (IRB) ارجاع شود یا خیر. IRB یک هیئت مستقل است که در مورد امور مهاجرت و پناهندگی تصمیم گیری می کند. IRB تصمیم می گیرد که شخص پناهنده کنوانسیون است و یا شخصی است که نیاز به محافظت دارد.

پناهندگان کنوانسیون  کسی است که در خارج از کشور خود یا کشوری که به طور معمول در آن زندگی می کنند وجود دارند و آنها به دلیل ترس از آزار و شکنجه مبتنی بر یکی از دلایل زیر نیاز به محافظت دارد و این شخص در حال حاضر در کانادا است  و نمی تواند با خیال راحت به کشور خود برگردد.

 • نژاد
 • دین
 • مشکلات سیاسی
 • ملیت
 • عضویت در یک گروه اجتماعی ، مانند زنان یا افرادی که گرایش جنسی خاصی دارند

 خطراتی که افراد را تهدید میکند شامل خطراتی ذیل میشود:

 • خطر شکنجه
 • خطر زندگی آنها را تهدید می کند
 • خطر برخورد یا مجازات بی رحمانه و غیرمعمول

 

در چه صورت درخواست پناهندگی شما واجد شرایط ارجاع به IRB نیست؟

توسط کشور دیگری به عنوان پناهنده کنوانسیون شناخته می شوند که می توانید به آن برگردید

 • در کانادا از وضعیت شخصیتی محافظت شده برخوردار شدند
 • از طریق مرز کانادا – ایالات متحده (ایالات متحده) وارد شد
 • به دلایل امنیتی یا فعالیت مجرمانه یا نقض حقوق بشر در کانادا قابل قبول نیستند
 • ادعای قبلی پناهندگی را مطرح کرد که قابل تشخیص نبود
 • ادعای قبلی پناهندگان را مطرح کرد که توسط IRB رد شد
 • ادعای قبلی پناهندگی را رها کرد یا پس گرفت

 

 

 

 

 

توافق نامه کشور سوم ایمن (Safe Third Country Agreement)

کانادا توافق نامه ای با ایالات متحده دارد که می گوید افرادی که می خواهند ادعای پناهندگی کنند باید در اولین کشور امن که وارد آن می شوند این کار را انجام دهند.

این بدان معناست که اگر از مرزهای زمینی از آمریکا وارد کانادا شوید ، نمی توانید در کانادا ادعای پناهندگی کنید. در برخی موارد ، این قانون اعمال نمی شود (به عنوان مثال ، اگر شما بستگانی در کانادا دارید).