سرمایه گذاری استان کبک

 سرمایه گذاری استان کبک

برنامه سرمایه گذاری کبک ماهیتی انفعالی دارد ، به این معنی که افراد ملزم به ایجاد یا مدیریت فعال شغلی در استان نیستند.

این برنامه نیاز به سرمایه گذاری ۱.۲ میلیون دلار برای سرمایه گذاری (تضمین شده دولت) دارد. متقاضیان باید قصد اقامت در استان کبک (فرانسه زبان) را داشته باشند.

متقاضیانی که موفق به دریافت دعوت نامه استانی می شوند ، می توانند تقاضای اقامت دائم خود را به  اداره مهاجرت کانادا ارسال نمایند .

متقاضیان باید این شرایط را داشته باشند:

    •  حداقل ارزش خالص دارایی های شخص  باید معادل ۲ میلیون دلار باشد
    •  حداقل دو سال سابقه مدیرتی مناسب طی پنج سال گذشته
    •  سرمایه گذاری ۱.۲ میلیون دلار در یک حساب قرض الحسنه دولتی ، بدون حق برداشت از حساب و بدون هیچ گونه سود و یا بهره ی بانکی به مدت ۵ سال
    • پس از پایان ۵ سال، کل مبلغ به متقاضی عودت می گردد.
    •  متقاضی باید قصد زندگی در استان کبک را داشته باشد.

بعضی از موسسات مالی کانادا، مبلغ مورد نیاز سرمایه گذاران را به صورت وام  در اختیار آنها قرار میدهند ، ولی مبلغ کل سود وام را  در ابتدای دوره از متقاضی دریافت میکنند (حدود ۴۰۰،۰۰۰ دلار).

توجه: استان کبک در حال حاضر جهت این روش پرنده جدید نمی پذیرد.

اگر علاقمند به مهاجرت از روش سرمایه گذاری استان کبک می باشید،می توانیدبا کارشناسان ما تماس بگیرید و یا فرم ارزیابی رایگان را تکمیل نمایید. کارشناسان ما جهت اقدامات بعدی با شما تماس خواهند گرفت.