مهاجرت از روش های سرمایه گذاری کانادا

خود اشتغالی

خود اشتغالی برنامه خود اشتغالی، برنامه ایست مناسب جهت افرادی که دارای تجربه خود اشتغالی حداقل دو سال طی پنج سال گذشته  در زمینه های

ادامه مطلب

استارت آپ ویزا

مهاجرت به کانادا از روش استارت آپ   برنامه استارت آپ کانادا ، گروه خاصی از کارآفرینان با مهارت و پتانسیل ایجاد مشاغل در کانادا

ادامه مطلب

کارآفرینی استانی

افراد با پتانسیل مالی متوسط و داشتن تجربه کارآفرینی (مانند افرادای که دارای بیزنس شخصی می باشند) ممکن است واجد شرایط درخواست در یکی  از برنامه های کارآفرینان استانی باشند.

ادامه مطلب